Norsk fredsmegler til Midtøsten

Publisert av Trond Ali Linstad

Fra 2020 har Tor Wennesland hatt stilling som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Trond Ali knytter merknader til dette.

Nyeste videoer fra Trond Ali Linstad