Norge som krigsnasjon

Publisert av Norge ut av NATO

Terje Alnes snakker om Norge som permanent krigsnasjon (kortversjon)

Nyeste videoer fra Norge ut av NATO